Kwaliteit is voor ons een vanzelfsprekendheid
en is verankerd in onze gehele organisatie

ISO9001 kwaliteitssysteem

ISO

Onze bedrijfsprocessen worden aantoonbaar beheerst hetgeen resulteert in een structurele bijdrage aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Als u Van der Linden Beton kiest als leverancier bent u gegarandeerd dat de elementen geproduceerd worden onder
het ISO 9001 kwaliteitssysteem.


KOMO

KOMO

Naast de beheersing van onze bedrijfsprocessen is de uiteindelijke kwaliteit van het eindproduct ook door meerdere onafhankelijke instanties gecontroleerd en vastgelegd. Dit heeft geresulteerd dat de producten o.a. onder KOMO-certificaat geleverd worden. Hiermee wordt een discussie over de uiteindelijke kwaliteit voorkomen.


Veiligheid

Veiligheid

Een derde belangrijke pijler van onze bedrijfsvoering is veiligheid en gezondheid. Veilig werken binnen onze eigen productieomgeving maar ook op bouwlocatie gaat bij ons verder dan de wettelijke regelgeving. Door het verstrekken van goede instructies, de benodigde hulpmiddelen en aanvullende trainingen wordt 0-ongevallen niveau nagestreefd. Naast de vastgelegde bedrijfsprocessen, de kwaliteitsnormen en het veiligheidsbeleid worden de doelstellingen in het bijzonder gerealiseerd door onze gedreven en professionele medewerkers.


C02 Reductie en Milieu

Met betrekking tot de milieubelasting is de totale bedrijfsvoering er op gericht dit tot het minimum te beperken. Dit loopt van het ontwerpen van duurzame oplossingen tot het scheiden van de afvalstromen, het toepassen van de minst milieubelastende materialen en het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen. CO2-reductie heeft bij Van der Linden Beton een hoge prioriteit. Onze doelstellingen en ons beleid zijn geformuleerd en gepubliceerd.

Verklaringen


Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid

Van der Linden Beton ondersteunt al jaren op verschillende manieren diverse initiatieven en goede doelen, zowel binnen als buiten onze regio. Voorbeelden hiervan zijn de opleiding voor hulphonden, Kika en sponsering van een locale kinderboerderij. Daarnaast is de verbruikte stroom groen en zijn alle afvalstromen gescheiden.