Tunnel Veghel

Door de gemeente Veghel is een ongelijkvloerse kruising onder de N 265, een belangrijke verkeersader in deze gemeente, aanbesteed in de vorm van een D&C-contract. Na vrijgave van de bouwkuip op vrijdagochtend zijn onder grote belangstelling van o.a. de pers, alle elementen binnen 8 uur geplaatst. Vervolgens zijn de voegen gemorteld. Door met meerdere montageploegen 24/7 te werken en deze werkzaamheden goed af te stemmen met de civiele aannemer is de tunnel ruim binnen de opgegeven uitvoeringsperiode gerealiseerd. Op maandagavond voor aanvang van de spits is de weg weer gebruik genomen. De totale logistiek van leveren, het plaatsen van de elementen en het mortelen en afspannen is uitgevoerd door of onder supervisie van onze eigen monteurs.