Tunnel Dieren

In opdracht van de gemeente Rheden is een langzaamverkeer tunnel gerealiseerd op basis van een UAV-GC contract. In de vraagspecificatie was naast de kostprijs, de planning, de toegepaste techniek, projectkwaliteitsplannen en de vormgeving een beoordelingscriterium. Het door ons ingediende plan werd als beste beoordeeld hetgeen geresulteerd heeft in de realisatie van deze tunnel. In nauwe samenwerking met de civiele aannemer is in een zeer korte gefaseerde uitvoeringsperiode, binnen 4 dagen, onder de drukke provinciale weg N 348, met minimale verkeershinder een veilige verbinding gekomen tussen Rheden noord en Rheden zuid. Aansluitend is op verzoek van de gemeente de tunnel afgewerkt met gevelstenen voorzien van een anti-vandaal coating.