Duikerconstructies met geïntegreerde stuw Bergen

Deze stuw is geplaatst in de Dommel ter hoogte van Loondermolen. De enorme stuw is voorzien van prefab wanden aan de zijkant die op locatie aan de stuw aangestort zijn. Hiervoor is de stuw voorzien van ingestorte stekeinden. Hierdoor is het naspannen van de wanden niet benodigd. De complete stuw weegt maar liefst
50 ton! Doordat de stuw compleet prefab aangeleverd is, zijn de totale montage werkzaamheden op locatie
tot het minimum beperkt gebleven.