Hangduikers Nootdorp

In de gemeente Nootdorp zijn meerdere duikers, waaronder hangduikers, door ons geleverd. Één duiker, gebaseerd op de verstrekte gegevens, kon volstaan worden met een rubberen afdichtingsprofiel in combinatie met een mortelvoeg in het dek. Nadat door de aannemer de bouwkuip en de sloof gerealiseerd was, hebben onze eigen monteurs de hangduiker in 1 dag verlegd en gemorteld. Na het uitharden van de voegen is de duikerconstructie volgens een vooraf vastgesteld protocol op spanning gezet.