Hangduikers N9

In Heerhugowaard is voor een hangduiker gekozen om de doorstroom van een sloot te kunnen realiseren zonder de grondwaterstand te verlagen. De duiker wordt "gehangen" tussen in het werk gestorte betonsloven. Door toepassing van speciaal glijmiddel is de hangduiker, voorzien van voorgemonteerde glijafdichtingsverbindingen, in het natte geplaatst. De duiker met een inwendige afmeting van 2,00 x 2,00 meter is in elementen met bouwlengten van 300 cm aangeleverd, maar kan indien het gewicht het toelaat ook als een bouwwerk aangeleverd worden.