Hangduikers Halfweg

In de directe omgeving van het spoor is in Halfweg een hangduiker met inwendige afmeting 2,00 x 1,25 meter gerealiseerd. De hangduiker is in het natte aangelegd. Door toepassing van speciaal glijmiddel is de dubbele glijafdichting ook onder waterniveau toe te passen. De hangduiker maakt het mogelijk om in watergangen waar het niveau niet verlaagd mag worden toch duikers in allerlei maatvoeringen aan te brengen. De duiker kan indien gewenst voorzien worden van consoles voor stootplaten.