Hangduikers

Hangduikers worden toegepast in situaties waarbij de grondwaterstand om bijvoorbeeld milieuredenen niet verlaagd mag worden of in verband met omliggende bebouwing. Op een paalfundering met langskespen worden duikers welke voorzien zijn van oren geplaatst. De voegverbinding is veelal een rubberen glijafdichting, met of zonder voorspanning, maar ander oplossingen zijn ook mogelijk.