Ecoduikers Roermond

In opdracht van een grote aannemer is 34 meter lange ecoduiker aan de Sint Wirosingel te Roermond geleverd met de afmeting 2,00 x 1,00 meter voorzien van 1 wildrichel. In het voortraject zijn een aantal voorstellen gedaan aan de gemeente Roermond betreffende de vormgeving van de wildrichel in combinatie met het natte/droge deel van de duiker. Nadat het definitief ontwerp overeengekomen was, is in een korte tijd de duiker geproduceerd en vervolgend is, in verband met de doorgang van het verkeer, deze ecoduiker cq. faunapassage in 2 fases gerealiseerd.