Ecoduikers

Voor het verbinden van 2 ecologische zones, die gescheiden worden door (spoor)wegen en of ander obstakels, worden ecoduikers toegepast. De ecoduikers zijn koppelduikers, spanduikers of gewone mof-spieduikers die voorzien zijn van 1 of 2 looprichels voor klein wild. De looprichels worden voorzien van een kleine laag natuurlijke begroeiing zodat deze opgaan in de natuurlijke omgeving. De taludstukken van deze ecoduikers zijn voorzien van een in- en uitrede voor het klein wild.