Dubbelkanaalduiker Schinnen

In Schinnen is een bergbezinkbassin gerealiseerd welke bestaat uit dubbelkanaals elementen. Door het toepassen van dubbelkanaalselemnten in plaats van 2 naast elkaar liggende enkelkanaals elementen is de uitvoeringsduur aanzienlijk beperkt. Het bergbezinkbassins is verder samengesteld uit een prefab verdiepte pompput en een prefab overstortput. In de tussenwand zijn op 2 locaties een doorstapopening gemaakt, zodat de beheerder tijdens inspecties van de ene naar de andere spoelstraat kan gaan zonder hiervoor het bassins te moeten verlaten. Dit totale bassin is gerealiseerd in 1 werkdag.