Dubbelkanaalduiker Losser

Voor de gemeente Losser is een groot bergbezinkbassin (ca. 1750 m3) gerealiseerd welke samengesteld is uit duikerelementen. In samenspraak met de civiele aannemer en de elektromechanische installateur is een optimaal ontwerp gemaakt in techniek, beheersbaarheid en realisatiekosten. Dit alles heeft geleid tot de economisch meest voordelige inschrijving(EMVI).