Dubbelkanaalduiker Groede

In opdracht van een aannemer zijn voor een het waterschap in zeeland 2 stuks dubbelkanaal duikers gerealiseerd. In samenspraak met de aannemer is een alternatief plan bij het waterschap ingediend om 2 stuks direct naast elkaar gelegen duikers “te vangen” in 1 dubbelkanaals profiel met de inwendige afmetingen 6,25 x 2,50 meter. Door het dubbelkanaalsprofiel wordt een strak uiterlijk verkregen, kunnen de kanalen onderling niet gaan werken, en kan de aannemer volstaan met het verleggen van slecht 1 groot profiel in plaats van 2 losse kanalen naast elkaar. Conform de vraagspecificatie zijn de duikers uitgevoerd als een koppelduiker.