Bergbezinkbassin Dongen

In het centrum van Dongen is een prefab bergbezinkbassin geplaatst in twee dagen. Door deze snelle uitvoer is het overlast voor de omgeving en het ontrekken van het grondwater geminimaliseerd. De randvoorziening is samengesteld uit een prefab verdiepte pompput met aansluitend 65 meter duikerelementen 5,00 x 2,00 meter. De waterdichte voegafdichting is gerealiseerd middels een voorgemonteerde dubbele glijafdichtingsring. Deze dubbele glijafdichting biedt meer zekerheid en zorgt voor een waterdichtheid tot 1 bar (10 meter waterdruk).