Bergbezinkbassin 's-Hertogenbosch

In de Coornhertstraat is een grote randvoorziening gerealiseerd met een berging van 1500 m3. Door het toepassen van prefab betonnen (duiker-)elementen is deze complete berging in 4 dagen samengesteld. Hierdoor is de bouwtijd zo kort mogelijk gebleven. De randvoorziening bestaat uit 2 straten van 500 cm breed. Zowel de interne als de externe overstortputten zijn uit prefab elementen samengesteld waarbij slechts 2 aanstortingen benodigd zijn geweest!