Bergbezinkbassins

Voor het tijdelijk bufferen van regenwater vermengd met afvalwater zijn er in Nederland vele honderden bergbezinkbassins gecreëerd. Deze bergbezinkbassins zijn uniek in afmetingen, besturingen en spoelsystemen. Door Van der Linden Beton zijn de afgelopen jaren vele tientallen bassins geleverd variërend van 120 m3 tot ruim 1780m3. De meeste bassins zijn samengesteld uit standaard mof-spie duikerelementen voorzien van een pompput en een eindput met een overstortvoorziening. Door middel van onderstaande referenties wordt een schets gemaakt van de vele mogelijkheden. Echter voor een passend advies voor uw specifieke situatie kunt u het beste contact met ons op nemen.